Упознавање са скуповним операцијама и њиховим графичким приказом

Аутор: Бранка Вуковић, ОШ "1. мај", Владимировац
Водитељ обуке: Зоран Киш
Година обуке: 2019.