Усвајање знања о појму седмица и сналажење у времену

Аутор: Иван Николић, ОШ "Вук Караџић", Витошевац
Водитељ обуке: Наташа Богдановић
Година обуке: 2019.