Уводни час. Природни бројеви

Аутор: Александар Лазић, ОШ "Бранко Радичевић", Смедерево
Водитељ обуке: Невена Перић
Година обуке: 2019.