Узајамно деловање тела у непосредном додиру ( трење и отпор средине)

Аутор: Марија Паројчић, ОШ "Мајка Југовића", Београд (Земун)
Водитељ обуке: Гордана Шиндик
Година обуке: 2019.