Велика сеоба народа и стварање нових држава у Европи

Аутор: Жељко Лечић, ОШ "Коста Абрашевић", Београд (Раковица)
Водитељ обуке: Дубравка Томић
Година обуке: 2019.