Велико слово у писању назива држава, села, градова и у другим географским називима

Аутор: Јелица Пантић, ОШ "Девети октобар", Прокупље
Водитељ обуке: Драгана Петровић
Година обуке: 2019.