Веза између промена механичке енергије и рада. Закон одржања енергије.

Аутор: Звездана Пашајлић, ОШ "Мирослав Антић", Београд (Чукарица)
Година обуке: 2020.