Врсте грађевинских објеката

Аутор: Миодраг Костић, ОШ "Вук Караџић", Књажевац
Водитељ обуке: Драгана Љубисављевић
Година обуке: 2019.