Врсте линија. Формати папира и цртање скице

Аутор: Драгиша Сретковић, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Крагујевац
Водитељ обуке: Миљана Милојевић
Година обуке: 2019.