Вулкани и земљотреси

Аутор: Драгана Милошевић Планић, ОШ "Кизур Иштван", Суботица
Водитељ обуке: Марија Кнежевић
Година обуке: 2019.