Заједничке особине живих бића

Аутор: Милена Бјеговић, ОШ "Влада Аксентијевић", Београд (Палилула)
Водитељ обуке: Милан Филиповац
Година обуке: 2019.