Заштићена подручја у Србији

Аутор: Иванка Ристић, ОШ "Вук Караџић", Сурдулица
Водитељ обуке: Никола Михајловић
Година обуке: 2019.