Заступљеност метала у природи и њихова својства

Аутор: Вера Маринковић, ОШ "Милоје Симовић", Драгобраћа
Година обуке: 2020.