Зависност брзине и пута од времена при равномерно променљивом праволинијском кретању

Аутор: Ненад Крчмаревић, ОШ "Марко Рајковић", Врбовац
Година обуке: 2020.