Зависност брзине од времена код равномерно праволинијског кретања

Аутор: Зоран Симовић, ОШ "Рашка", Рашка
Водитељ обуке: Срђан Станчић
Година обуке: 2019.