Збир углова у троуглу

Аутор: Младен Ђорђевић, ОШ "Јован Курсула", Варварин
Водитељ обуке: Борис Рајковић
Година обуке: 2019.