Жива бића су изграђена из ћелије

Аутор: Светлана Конта, ОШ "Драган Лукић", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Марија Алексић
Година обуке: 2019.