Животиње које гаји човек

Аутор: Миланка Тосуновић, ОШ "Алекса Шантић", Калуђерица
Водитељ обуке: Милена Светозаревић
Година обуке: 2019.