Знак пута. Множење, чиниоци, производ

Аутор: Дејан Јовановић, ОШ "Иво Лола Рибар", Александровац
Водитељ обуке: Слађана Ђокић
Година обуке: 2019.