Знак пута; множење као скраћено сабирање; чиниоци и производ (обрада)

Аутор: Слађана Гајић, ОШ "др. Арчибалд Рајс", Београд (Палилула)
Водитељ обуке: Дејан Јанковић
Година обуке: 2019.