Јединство грађе и функције на нивоу ћелије

Аутор: Драгана Соколов, ОШ "8. септембар", Пирот
Водитељ обуке: Драгана Јовичић
Година обуке: 2019.