"Jесења песма", Душан Радовић

Аутор: Азра Бајрактаревић, ОШ "Милосав Стиковић", Пријепоље
Година обуке: 2020.