Les ados français et l’ argent

Аутор: Мирјана Станчетић, ОШ "Мајур", Мајур
Водитељ обуке: Ивана Јанковић
Година обуке: 2019.