Наставна тема: Кретање у времену и простору; Наставна јединица: Кретање

Аутор: Драгана Иванчевић, ОШ "Кнегиња Милица", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Снежана Цвејић
Година обуке: 2019.