Оријентација у времену и простору

Аутор: Данијела Живковић, ОШ "Никола Тесла", Нови Бановци
Водитељ обуке: Мирјана Мирковић
Година обуке: 2019.