Подела именица по значењу

Аутор: Данијела Крговић, ОШ "Соња Маринковић", Београд (Земун)
Година обуке: 2020.