''Поход на Мјесец'', Бранко Ћопић

Аутор: Вишњица Миловановић, ОШ "Шарски одред", Севце
Година обуке: 2020.