Појам разломка

Аутор: Зорица Стоиљковић, ОШ "Мирослав Антић", Оџаци
Водитељ обуке: Ранка Станојевић
Година обуке: 2019.