Праисторијска уметност

Аутор: Јелена Пуљецовић, ОШ "Љуба Нешић", Зајечар
Година обуке: 2020.