Програмирање кроз игру

Аутор: Горан Пешић, ОШ "Стојан Новаковић", Блаце
Водитељ обуке: Оливера Рашић
Година обуке: 2019.