Рад са текстом - Унос и едитовање чистог текста

Аутор: Слободан Костадиновић, ОШ "Петар Тасић", Лешница
Водитељ обуке: Славиша Павловић
Година обуке: 2019.