Some, any, no

Аутор: Сања Дугић, ОШ "Драгиша Михајловић", Крагујевац
Водитељ обуке: Ана Ђокић Остојић
Година обуке: 2019.