Техничко цртање у грађевинарству (котирање, размера, техничко писмо, симболи)

Аутор: Милош Антић, ОШ "Братство", Стрезовце
Водитељ обуке: Александар Стевановић
Година обуке: 2019.