Тема: Здравље и безбедност; Наставна јединица: Чувајмо здравље

Аутор: Татјана Стојковић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Пожаревац
Водитељ обуке: Мирко Михајловић
Година обуке: 2019.