Услови дељивости неким бројевима

Аутор: Зорица Ђорђевић, ОШ "Свети Сава", Смедерево
Водитељ обуке: Невена Перић
Година обуке: 2019.