Врсте и начини комуникације

Аутор: Рената Цветков, ОШ "Никола Вукићевић", Сомбор
Година обуке: 2020.