Ауторска права и лиценце

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

При коришћењу материјала преузетих са интернета, али и при објављивању својих материјала важно је да водимо рачуна о ауторским правима – и својим и туђим.
Непрофитна организација Криејтив комонс („заједничко креативно добро”, енгл. Creative Commons, CC) креирала је и дала у употребу копирајт лиценце које су данас широко прихваћене. Неретко ћете на сајтовима пронаћи ове основне лиценце којима аутори штите своја права:

Детаљна објашњења се налазе на линку http://creativecommons.org.rs/?page_id=74
Међутим, свака од њих се може једноставно протумачити уколико разумете основ­не симболе:

Ова скала приказује лиценце поређане од оних код којих су сва ауторска права задржана до оних које су потпуно слободне за коришћење и измену у комерцијалне сврхе:

Скала лиценци

Извор: Shaddim; original CC license symbols by Creative Commons [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons
Више о лиценцама може се прочитати на следећим линковима:
http://creativecommons.org.rs/
https://sr.wikipedia.org/wiki/Кријејтив_комонс

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Вести

26, 28. и 31. 05. 2021. године почиње четврти круг онлајн обука „Дигитална учионица”

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће
Вести

17, 19. и 21. 05. 2021. године почиње трећи круг онлајн обука „Дигитална учионица”

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијаће

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

sr Српски језик
X
error: Content is protected !!