Ауторска права и лиценце
Важно је знати
Ауторска права и лиценце

При коришћењу материјала преузетих са интернета, али и при објављивању својих материјала важно је да водимо рачуна о ауторским правима – и својим и туђим.
Непрофитна организација Криејтив комонс („заједничко креативно добро”, енгл. Creative Commons, CC) креирала је и дала у употребу копирајт лиценце које су данас широко прихваћене. Неретко ћете на сајтовима пронаћи ове основне лиценце којима аутори штите своја права:

Детаљна објашњења се налазе на линку http://creativecommons.org.rs/?page_id=74
Међутим, свака од њих се може једноставно протумачити уколико разумете основ­не симболе:

Ова скала приказује лиценце поређане од оних код којих су сва ауторска права задржана до оних које су потпуно слободне за коришћење и измену у комерцијалне сврхе:

Скала лиценци

Извор: Shaddim; original CC license symbols by Creative Commons [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons
Више о лиценцама може се прочитати на следећим линковима:
http://creativecommons.org.rs/
https://sr.wikipedia.org/wiki/Кријејтив_комонс

Претходна
Следећа