Шта је дигитални уџбеник?
Блог
Дигитални уџбеник је дигитално и дидактички обликовано наставно средство којe се користи у образовно-васпитном раду у школи ради стицања знања, вештина, ставова и уверења који замењује или допуњује штампани уџбеник и који захтева примену ИКТ уређаја.   Развој дигиталних уџбеника   Основни елементи штампаног уџбеника су текст и илустрације. Основни елементи савременог дигиталног уџбеника су и интерактивни и мултимедијални елементи. Налази одређених истраживања указују на то да дигитални уџбеник доприноси унапређењу квалитета наставе и учења [...]
8. новембар 2018.
Више о ...