Шта је дигитални уџбеник?
Блог
Дигитални уџбеник је дигитално и дидактички обликовано наставно средство којe се користи у образовно-васпитном раду у школи ради стицања знања, вештина, ставова и уверења који замењује или допуњује штампани уџбеник и који захтева примену ИКТ уређаја.   Развој дигиталних уџбеника   Основни елементи штампаног уџбеника су текст и илустрације. Основни елементи савременог дигиталног уџбеника су и интерактивни и мултимедијални елементи. Налази одређених истраживања указују на то да дигитални уџбеник доприноси унапређењу квалитета наставе и учења [...]
8. новембар 2018.
Више о ...
ВРЕДНОСТ КРИТИЧКОГ ПРИЈАТЕЉА
Блог
Весна Картал, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања   У процесу подршке унапређивању дигиталних компетенција и унапређивању сопствене праксе у овој области значајну улогу могу имати колеге које могу једни другима бити критички пријатељи. Понекад је тешко видети све одлике своје праксе сам, те нам је за то потребна перспектива других, као неке врсте огледала. Осим тога у неким ситуацијама може нам бити потребан неко ко ће нам пружити подршку, помоћи нам да сагледамо [...]
8. новембар 2018.
Више о ...
Ауторска права и лиценце
Важно је знати
При коришћењу материјала преузетих са интернета, али и при објављивању својих материјала важно је да водимо рачуна о ауторским правима – и својим и туђим. Непрофитна организација Криејтив комонс („заједничко креативно добро”, енгл. Creative Commons, CC) креирала је и дала у употребу копирајт лиценце које су данас широко прихваћене. Неретко ћете на сајтовима пронаћи ове основне лиценце којима аутори штите своја права: Детаљна објашњења се налазе на линку http://creativecommons.org.rs/?page_id=74 Међутим, свака од њих се може [...]
8. новембар 2018.
Више о ...
Етика и безбедност на интернету
Важно је знати
Интернет је јавни простор и зато информације или фотографија коју једном поставите на интернет постају јавне и не можете бити сигурни да их неко неће преузети и користити и да их неће видети и вама непознате особе. Приватне информације (попут адресе и места становања, бројева телефона, имена школе, податка да нисте код куће, или било која друге личне информације о финансијама, здрављу...) о себи, породици или пријатељима никада немојтe делити са непознатим особама. Користећи интернет [...]
8. новембар 2018.
Више о ...
Шта је интернет и како функционише?
Важно је знати
Интернет је светски систем умрежених рачунарских мрежа који је трансформисао начин на који функционишу комуникациони системи. Почеци интернета се везују за стварање ARPANET-а, 1969. године, мреже рачунара под контролом Министарства одбране САД. Данас интернет повезује милијарде рачунара широм света. Интернет је производ споја медија, рачунара и телекомуникација. Међутим, интернет није само производ технолошког напретка, него такође друштвених и политичких процеса, укључујући научну заједницу, политику и војску. Од својих корена, као једно неиндустријско и непословно окружење [...]
8. новембар 2018.
Више о ...